Trang chủ

Một trang thông tin cung cấp các giải pháp trồng cây Vani theo qui mô trang trại đầu tiên ở Việt Nam.

Cung cấp các giống cây Vani thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng Việt Nam.

Mô hình trang trại được tư vấn tuỳ theo mức tài chính, cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật hiện tại của đối tác.

Khơi nguồn đam mê khởi nghiệp và làm giàu từ một sản phẩm chưa có sản lượng nào "Made in Việt Nam " trên thị trường gia vị Việt Nam và thế giới . Chúng tôi, đội ngũ quản lý và kỹ thuật  mong được cùng chia sẻ các giải pháp kỹ thuật để cùng kết nối và cùng nhau định vị Vanila Việt Nam trên bản đồ gia vị thế giới.